Aura en Chakra healing

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

Je energetisch lichaam bestaat uit een aantal lagen. Je fysieke lichaam ( je lijf) is het duidelijkst zichtbaar en voelbaar maar er zitten om  je fysieke lichaam nog meer energielagen. Al die lagen bij elkaar noem je je aura.

Je kunt deze energie niet altijd bewust ervaren maar je kunt wel voelen of je veel energie hebt of dat je je juist futloos voelt.
Als de energie ongestoord tussen al deze auralagen kan stromen, ben je volledig in balans.  Er kunnen echter blokkades ontstaan door bijvoorbeeld (onverwerkte) emoties, trauma’s, gedachten of leefpatronen. Als deze situatie voortduurt ontstaan er klachten. Aan de hand van het soort klachten is vaak ook te achterhalen waar de energie zich vastzet en tijdens een behandeling zorg ik ervoor dat de energie weer gaat stromen.

De chakra’s zorgen voor de uitwisseling van energie tussen omgeving en lichaam. Ze zijn als het ware een brug tussen het stoffelijke en niet-stoffelijke.
Ik voel of een chakra teveel of te weinig energie opneemt en waardoor dit komt.

Tijdens de healing wordt je energieveld schoongemaakt en gevitaliseerd.
Ook worden de eventuele blokkades in kaart gebracht.

Tijdens de behandeling maak ik als het nodig is ook gebruik van het magnetiseren. Via mijn handen komt er een energie vrij die wordt gebruikt daar waar jouw lichaam het nodig heeft.
Op deze manier activeert je lichaam zichzelf om te genezen en klachten op te heffen.
Vaak voel je dit als een tintelend, warm gevoel.

Tijdens de healing lig je gekleed op een behandeltafel .
Ik raak je tijdens de behandeling niet aan

Hoe je de healing ervaart is voor iedereen weer anders. Soms ervaar je plaatselijke warmte of juist kou, een diepe ontspanning of je voelt dat energie begint te stromen.

Je zult merken dat een aurahealing je helpt om beter in balans te komen en bijdraagt tot het herstel dan wel een verbetering van veel klachten.

Ik maak altijd een situatieschets van voor en na de behandeling en ik bespreek dit na de sessie ook met je. Op die manier kun je zien waar de pijnpunten zitten en welke persoonlijke actiepunten je hieraan kunt verbinden. Dit werkt enorm verhelderend!

Elke sessie is anders, maar ontspannend is het vrijwel altijd. Misschien kom je een paar keer langs bij een specifieke klacht. Of misschien kom je om de zoveel tijd even je accu opladen of om weer lekker bij jezelf te komen.

Voor wie is aurahealing geschikt?
Aura healing is geschikt voor mensen met uiteenlopende klachten of problemen. Bijvoorbeeld voor:

  • Vermoeidheidsklachten
  •  Herstel na ziekte
  •  Pijnklachten
  •  Gevoelens van onrust en onbehagen
  •  Slaapproblemen
  •  Gevoelens van boosheid, frustratie
  •  Angsten van allerlei aard
  • Stress
  • Het verwerken van het verlies van een dierbare
  • Burn-out of gevoelens van overbelasting